Het webplatform

Het webplatform van Multi SkillZ for Gym bevat oefen- en spelvormen waarbij er samen al spelend wordt geleerd, met de focus op de brede ontwikkeling van de gymnasten. Aan de hand van video’s kunnen trainers al deze oefen- en spelvormen leren kennen! Daarnaast kunnen trainers er ook coaching tips terugvinden onder de vorm van whiteboardvideo's.

De videodatabase van Multi SkillZ for Gym kan enkel bekeken worden door trainers die over een geldig attest Multi SkillZ for Gym beschikken. Trainers die volledig deelnemen aan een Multi SkillZ for Gym-opleiding, verkrijgen dit attest én twee jaar GRATIS toegang tot het volledig webplatform op www.gymfed.be , via Tools in de rubriek Mijn Gymfed (Download hier de instructies). Nadien kan een verlenging van de toegang aangekocht worden door de club via dit formulier.

Een gebruiksvriendelijk webplatform voor élke trainer die naar kwaliteit streeft!

  • Video’s met meer dan 100 oefen- en spelvormen, gestructureerd in bewegingsthema’s
  • Elke video omvat 4 variaties van één oefen- of spelvorm
  • Tags in de video maken vlot wisselen tussen de verschillende variaties mogelijk
  • Filter op inhoud, materiaal, organisatie en niveau van de oefen- of spelvorm
  • Video’s met praktijkgerichte didactische en ethische tips voor een coole gym-trainer
  • Regelmatige updates van nieuw videomateriaal
  • Bodemloze database aan inspiratie

Het webplatform wordt op het einde van elke schoolvakantie uitgebreid met extra oefenstof en coaching tips.

Wil je ook toegang verkrijgen? Kijk dan snel op de pagina ‘opleidingen’ voor meer info en de rechtstreekse link om je in te schrijven.